Skip navigation

Skupinové vodovody

Pro potřeby aktualizace „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje“ byla vytvořená struktura vodovodů, která se odlišuje od některých běžně používaných definic. V úvodu kapitoly zabývající se touto problematikou, proto uvádíme základní informace k členění:

místní vodovod – vodovod malého rozsahu, který zásobuje jednu, případně více obcí či jejich místních částí, ale z hlediska zásobení nemá zásadní význam. Místní vodovod vytváří zpravidla samostatnou bilanční jednotku,

SK – významná vodovod v regionu, který zásobuje větší počet měst nebo obcí, z jednoho či více zdrojů. Skupinový vodovod vytváří zpravidla samostatnou bilanční jednotku,

oblastní vodovod – definuje velký nadregionální vodovod, který sdružuje skupinové a místní vodovody provozované různými provozovateli. Oblastní vodovod vytváří vždy samostatnou bilanční jednotku.

Významné Oblastní vodovody se nacházejí na území dřívějších ORP Česká Lípa, Nový Bor, Liberec, Jablonec nad Nisou a ve Frýdlantském výběžku. V ORP Semily a Jilemnice skupinové vodovody, ze kterých by byla dodávána pitná voda do rozsáhlých oblastí.

Popis skupinových vodovodů najdete zde